Publicatie

Verschillen in belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke geneeskundestudenten.

Rademakers, J.J.D.J.M., Bloemen, A.L.S., Soethout, M.B.M., Cohen-Schotanus, J., Cate, Th.J. ten. Verschillen in belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke geneeskundestudenten. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs: 2008, 27(4), p. 171-180.
Download de PDF
In deze studie is nagegaan in hoeverre er verschillen zijn in de belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke studenten geneeskunde ten aanzien van kenmerken van het medisch beroep, op welke kenmerken verschillen betrekking hebben en of de voorkeuren zich ontwikkelen gedurende de studie. De onderzoeksgegevens zijn afkomstig van een enquête onder studenten geneeskunde van het VUmc en het UMC Utrecht. In totaal vulden 2342 studenten de vragenlijst in (respons 78%). Bij drie kwart van de beroepskenmerken is er een significant verschil tussen vrouwelijke en mannelijke studenten. De beroepskenmerken die vrouwen aantrekkelijker vinden dan mannen hebben te maken met psychosociale aspecten en zaken die de relatie met de patiënt betreffen. Bovendien is de mogelijkheid om parttime te kunnen werken duidelijk belangrijker voor vrouwen. Mannen hebben vaker een voorkeur voor technische aspecten van het vak en voor kenmerken die te maken hebben met status. Na de co-schappen worden de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten kleiner. Met name de verschillen op psychosociaal gebied verdwijnen, omdat de vrouwen hun voorkeuren aanpassen en minder ‘care’-gericht worden. (aut. ref.)