Publicatie

Publicatie datum

Verschillen tussen orthopedisch chirurgen in indicatiestelling: de ontwikkeling van een meetinstrument.

Pleyte, D.C., Doeglas, D.M., Horn, J.R. van, Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Verschillen tussen orthopedisch chirurgen in indicatiestelling: de ontwikkeling van een meetinstrument. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie: 2000, 7(12), 9-12
Download de PDF
Er werd een set van patiëntbeschrijvingen ontwikkeld die gebruikt kan worden om verschillen tussen orthopedisch chirurgen in de indicatiestelling voor behandeling in beeld te brengen. Door 21 willekeurig gekozen orthopeden is voor elke casus aangegeven wat hij in de praktijk zou doen: niets doen en patiënt terugverwijzen, conservatief dan wel operatief behandelen. Statistische analyse heeft uitgewezen dat een selectie van 8 patiëntbeschrijvingen gebruikt kan worden om een redelijk betrouwbaar beeld te krijgen van de voorkeur van orthopeden voor bepaalde behandelopties. De validiteit van de resulterende set van casus dient nog verder te worden bestudeerd. (aut.ref.)