Publicatie

Verschillende dataverzamelingsmethoden in CQI onderzoek: een overzicht van de respons en representativiteit van respondenten.

Zuidgeest, M., Boer, D. de, Hendriks, M., Rademakers, J. Verschillende dataverzamelingsmethoden in CQI onderzoek: een overzicht van de respons en representativiteit van respondenten. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2008, 86(8), p. 455-462.
Download de PDF
Inleiding: In dit artikel wordt uiteengezet welke dataverzamelingsmethoden er tot nu toe gebruikt zijn bij CQ-index (CQI) onderzoek en wat de respons en representativiteit van respondenten waren. Methode: Uit verschenen CQI publicaties werd de volgende informatie gehaald: gebruikte dataverzamelingsmethode(n), aantal verstuurde herinneringen, het aantal vragen van de gebruikte CQ-index, respons, representativiteit van respondenten voor leeftijd en geslacht. Met correlaties is bekeken waar de respons mee samenhing. Resultaten: Bijna driekwart (22) van de CQI metingen vond schriftelijk plaats. Bij uitzondering werd mondeling (2), via internet (1) of via een combinatie van internet en schriftelijke vragenlijsten (3) gegevens verzameld. De respons was het hoogst bij een mondelinge dataverzameling en het laagst bij dataverzameling via internet. De respons was niet gerelateerd aan de leeftijd van respondenten of het aantal vragen in de vragenlijst. Mannen vulden over het algemeen eerder een internetvragenlijst in dan vrouwen en mannen waren doorgaans ondervertegenwoordigd bij schriftelijke dataverzamelingen. Conclusie: Tot nu toe worden bij CQI onderzoek de gegevens voornamelijk schriftelijk verzameld. De respons varieert zowel binnen als tussen dataverzamelingsmethoden en een combinatie van methoden kan de respons verhogen. De keuze van een dataverzamelingsmethode heeft invloed op de demografische samenstelling van de groep respondenten.(aut. ref.)