Publicatie

Publicatie datum

Verschuivingen van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg naar de eerstelijn en gevolgen daarvan voor de benodigde beroepsbeoefenaren: 2009-2012.

Magnée, T., Verhaak, P., Boxem, R. Verschuivingen van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg naar de eerstelijn en gevolgen daarvan voor de benodigde beroepsbeoefenaren: 2009-2012. www.nivel.nl: NIVEL, 2014. 75 p.
Download de PDF
Het doel van de deze monitor is om retrospectief de ontwikkelingen te schetsen in de vraag naar psychische zorg vanaf 2009, op basis waarvan het Capaciteitsorgaan kan beslissen over de benodigde inzet van menskracht op het gebied van de diverse psychologische beroepen in de komende jaren. Hiertoe wordt jaarlijks een rapportage gegeven over de ontwikkelingen in de voorgaande jaren. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in hulpvragen en zorg voor psychische problematiek voor de periode 2009-2012, binnen drie verschillende settings: huisartspraktijken, eerstelijnspsychologen, en tweedelijns GGZ (GGZ-instellingen en vrijgevestigde GGZ specialisten). Hiervoor is gebruik gemaakt van de database van NIVEL Zorgregistraties eerstelijn (voor huisartsen en eerstelijnspsychologen), het DBC-Informatie Systeem (tweedelijns GGZ) en aanvullende gegevens van VEKTIS (omtrent eerstelijnspsychologen).