Afgesloten
2014

Monitor GGZ-hulpvragen en -verwijzingen 2012-2014

Duur: dec 2012 - dec 2014

Achtergrond
Het Capaciteitsorgaan wil voor haar behoefteramingen weten hoe de zorgvraag in verband met psychische problemen zich ontwikkelt.

Onderzoeksvragen
Welke psychische problemen worden in welke aantallen binnen welke setting (huisartspraktijk, generalistische GGZ, tweedeelijns GGZ) met welke functies aangetroffen op verschillende meetmomenten?

Methoden
Deze gegevens worden verkregen uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen, het Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen en het DBC Informatiesysteem

Resultaat
Jaarlijkse informatie over de afname of toename van vraag om psychische hulp (in verschillende vormen) binnen verschillende settings.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
Projectpartners
DBC Onderhoud