Publicatie

Publicatie datum

Vervlechting in de praktijk: een onderzoek naar het gebruik van adviezen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in het veld.

Groenewegen, P.P., Nekuee, S. Vervlechting in de praktijk: een onderzoek naar het gebruik van adviezen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in het veld. Utrecht: NIVEL, 1995. 55 p.
Download de PDF
Worden adviezen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in het veld van de gezondheidszorg gebruikt en waardoor wordt het gebruik bepaald? Dat is de vraag die in dit rapport wordt beantwoord. Om met het eerste deel van de vraag te beginnen, de adviezen van de NRV worden inderdaad op ruime schaal gebruikt.Ze worden het meest gebruikt als bron van informatie, wat minder ter ondersteuning van bestaand beleid van organisaties en nog minder voor de ontwikkeling van nieuw beleid of voor beleidswijzigingen. Het gebruik hangt vooral samen met gepercipieerde kenmerken van het advies (aansluiting van de probleemdefinitie van het advies bij het beleidsprobleem, kwaliteit van de analyse, realiseerbaarheid van de aanbevelingen) en de context van de gebruikers van het advies (timing t.o.v. de beleidsvorming in de gebruikende organisatie, is het geadviseerde beleid omstreden).