Publicatie

Publicatie datum

Verzekerden maken weinig gebruik van en oordelen neutraal over online apotheek.

Erp, K.J.P.M. van, Out, K.E.M., Bes, R.E., Curfs, E., Jong, J.D. de. Verzekerden maken weinig gebruik van en oordelen neutraal over online apotheek. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Reguliere apotheken bieden steeds vaker online diensten, en sommige apotheken bieden alleen online diensten aan. Het NIVEL onderzocht de attitude van verzekerden ten opzichte van online apotheken onder de leden van het Verzekerdenpanel. Slechts een klein deel van de deelnemers (8,1%) heeft al eens gebruik gemaakt van een online apotheek. Ongeveer een kwart van alle deelnemers (24,6%) staat (enigszins) positief tegenover de online apotheek, en meer dan een kwart (28,8%) staat (enigszins) negatief tegenover de online apotheek. Belemmeringen die verzekerden voorzien bij het gebruik van een online apotheek zijn het gebrek aan advies over en controle op medicijngebruik door de apotheker, de foutgevoeligheid van het systeem, en het onpersoonlijke karakter. Steeds meer zorgverzekeraars bieden polissen aan waarin een online apotheek gecontracteerd is. Verzekerden met een dergelijk polis moeten voor volledige vergoeding hun (herhaal)recepten bij deze apotheek bestellen. De helft van de ondervraagden zegt nooit te overwegen een dergelijke polis af te sluiten. Mensen met ervaring met de online apotheek overwegen dit eerder.
Gegevensverzameling