Publicatie

Publicatie datum

Verzorgenden vinden zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen steeds complexer.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Poortvliet, E.P., Eliens, A. Verzorgenden vinden zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen steeds complexer. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download de PDF
De meeste verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen vinden dat de zorg complexer is geworden. Cliënten hebben steeds meer zorg nodig en hun problematiek wordt diverser. Verzorgenden vinden ook dat zij nu meer volgens standaardprocedures moeten werken en vaker moeilijke handelingen doen. Verzorgenden ervaren daardoor een hogere werkdruk. In de toekomst zal, verwachten de verzorgenden, de zorg complexer worden. Tweederde voelt zich daar niet voldoende voor toegerust en mist de benodigde kennis en vaardigheden. Vastgesteld zou moeten worden welke competenties nodig zijn om in de toekomst kwalitatief goede zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen te bieden.
Gegevensverzameling