Publicatie

Publicatie datum

Vier behandeluren niet voor alle groepen cliënten toereikend: resultaten LiPZ-registratie 2006 en 2007 door vrijgevestigde diëtisten.

Leemrijse, C., Swinkels, I. Vier behandeluren niet voor alle groepen cliënten toereikend: resultaten LiPZ-registratie 2006 en 2007 door vrijgevestigde diëtisten. Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek: 2009, 64(1), 20-22
Download de PDF
Sinds 1 januari 2005 is extramurale dieetadvisering opgenomen in de reguliere ziektekostenverzekering. Deze advisering is beperkt tot een maximum van vier behandeluren per cliënt per jaar. De LiPZ-registratie onder vrijgevestigde diëtisten geeft antwoord op de vraag voor welke cliënten deze vier behandeluren voldoende zijn en voor welke cliënten meer diëtistische begeleiding nodig is.(aut. ref.)