Publicatie

Publicatie datum

In vier stappen naar een adequate reactie na een incident.

Laarman, B.S., Bomhoff, M.C., Friele, R., Akkermans, A.J., Legemaate, J. In vier stappen naar een adequate reactie na een incident. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF
In deze publicatie wordt schematisch de vier stappen weergegeven die de zorgverlener, het ziekenhuis, en de contactperso(o)n(en) moeten ondernemen als er is iets is misgegaan met (mogelijk) merkbare gevolgen voor de patiënt.