Publicatie

Publicatie datum

Visies van stakeholders op de rol de jeugd-GGZ na de Jeugdwet.

Bouwman, R., Fermin, A., Wetering, M. van, Rutjes, L., Malmberg, M., Sleeuwen, W. van, Stobbe, E., Meijers, M., Hageraats, R., Friele, R.D. Visies van stakeholders op de rol de jeugd-GGZ na de Jeugdwet. In: Friele, R.D., Hageraats, R., Fermin, A., Bouwman, R., Zwaan, J. van der. De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen. Utrecht: Nivel, Nederlands Jeugdinstituut, 2019. 122-151
Download de PDF
Aanleiding
Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is ook de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen (jeugd-GGZ) gedecentraliseerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de rol en positie van de jeugd-GGZ na de Jeugdwet.

Onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op twee deelstudies: één op landelijk niveau en één op lokaal niveau. Met de deelstudie op landelijk niveau is een breed inzicht gekregen in de ervaringen en perspectieven van diverse actoren in dit veld. Met de deelstudie op lokaal niveau is meer de diepte ingegaan is inzicht gekregen in hoe op lokaal niveau de uitdaging van de Jeugdwet wordt ingevuld. Focus is gebracht doordat gericht is op vijf thema’s: Toegang, Triage, Samenwerking, Hoog-specialistische jeugd-GGZ en Leren.