Publicatie

Publicatie datum

Visies van stakeholders op de rol de jeugd-GGZ na de Jeugdwet.

Bouwman, R., Fermin, A., Wetering, M. van, Rutjes, L., Malmberg, M., Sleeuwen, W. van, Stobbe, E., Meijers, M., Hageraats, R., Friele, R.D. Visies van stakeholders op de rol de jeugd-GGZ na de Jeugdwet. In: Friele, R.D., Hageraats, R., Fermin, A., Bouwman, R., Zwaan, J. van der. De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen. Utrecht: Nivel, Nederlands Jeugdinstituut p.122-151.
Download de PDF
Voor deze deelstudie zijn documenten verzameld en geanalyseerd van relevante koepelorganisaties en
zijn de resultaten van onderzoek op dit gebied geanalyseerd. Daarnaast zijn vijf denktanksessies
georganiseerd met betrokkenen uit het veld. De gegevens zijn vervolgens ondergebracht onder de vijf
thema’s die bij de opdrachtbrief zijn meegegeven: Samenwerking, Toegang, Triage, Hoog
specialistische jeugd-GGZ en Leren. Een beschrijving van de gebruikte methoden is te vinden in de
bijlage. Omdat we constateerden dat er parallellen zijn tussen vragen die spelen rondom de jeugd-GGZ
en de volwassen-GGZ is een schets opgesteld van de parallelle ontwikkelingen in de volwassen-GGZ.
Daarnaast constateerden we dat het er geen goed overzicht is van wat nu precies jeugd-GGZ inhoudt.
Aan een dergelijk overzicht hadden wij, als onderzoekers, in ieder geval wel behoefte. Daarom is ook
een overzicht van de jeugd-GGZ opgesteld..