Publicatie

Volgen en afwijken: verantwoord richtlijngebruik door begeleiders.

Bekkema, N., Veer, A. de, Francke, A. Volgen en afwijken: verantwoord richtlijngebruik door begeleiders. Markant: 2011, 16(2), p. 12-15.
Lees online
Richtlijnen en protocollen worden gezien als een belangrijke bouwsteen in het kwaliteitsbeleid van instellingen. Zij kunnen begeleiders ondersteunen bij het geven van goede zorg. De instelling, en dan met name het management, heeft een randvoorwaardelijke rol, namelijk zorgen dat begeleiders de juiste kennis, attitude en vaardigheden hebben om een richtlijn te hanteren. Dit vraagt om een cultuur waarin begeleiders aangemoedigd worden om richtlijnen te gebruiken, maar ook eventuele afwijkingen van een richtlijn als vanzelfsprekend en veilig kunnen bespreken. (aut.ref.)