Publicatie

Publicatie datum

Voor een goed begrip: bevordering patiëntveiligheid vraagt om heldere definitie.

Wagner, C., Wal, G. van der. Voor een goed begrip: bevordering patiëntveiligheid vraagt om heldere definitie. Medisch Contact: 2005, 60(47), 1888-1891
Download de PDF
De meest gebruikte begrippen bij patiëntveiligheid zijn: incident, complicatie, adverse event en near miss. Verwarring rondom deze begrippen belemmert de onderlinge communicatie. Incident en complicatie zijn waardevrije definities. Een adverse event is een verbijzondering van het begrip complicatie. Een algemeen begrippenkader patiëntveiligheid is nodig om eenheid te bevorderen. Het begrippenkader is gebaseerd op een consensusprocedure met vertegenwoordigers van relevante veldpartijen.(aut. ref.)