Publicatie

Publicatie datum

Vooral mensen met een slechte gezondheid maken bezwaar tegen het landelijk EPD.

Maat, M. van der, Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J. de. Vooral mensen met een slechte gezondheid maken bezwaar tegen het landelijk EPD. www.nivel.nl: NIVEL, 2010.
Download de PDF
Gegevensverzameling