Publicatie

Publicatie datum

Voorbereid zijn op een volgende coronagolf.

Wijck, F. van, Schlinkert, C. Voorbereid zijn op een volgende coronagolf. FMT gezondheidszorg: 2022(sept.), p. 51-53.
Download de PDF
De vraag of de ziekenhuizen voorbereid zijn op een nieuwe coronagolf laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Dit is deels zo omdat niet in te schatten is wat de impact zal zijn van een volgende golf. Nieuwe varianten kunnen immers zeer besmettelijk en ziekmakend zijn maar ook juist milder. Maar het heeft ook te maken met andere factoren. Ziekteverzuim bijvoorbeeld, inhaalzorg. En de vraag in hoeverre de hele zorgketen een nieuwe golf kan opvangen.