Profile picture for user c.schlinkert@nivel.nl
Caroline Schlinkert, PhD
Senior onderzoeker Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Onderzoek

Als senior onderzoeker bij het Nivel onderzoek ik veerkracht binnen de context van de zorg. We kijken hier specifiek naar omdat de zorg steeds complexer wordt. Zorgmedewerkers moeten hierdoor onder enorme druk werken en zich wendbaar opstellen voor het behoud van de patiëntveiligheid. Daarom is het nodig om op een vernieuwende manier over veiligheid na te denken, bekend als Safety-II. Hiermee samenhangend werk ik aan de monitor patiëntveiligheid. De monitor verkent de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen.

“Waarom doen mensen de dingen die zij doen?” Dit vraagstuk heeft mij altijd aangetrokken tot onderzoek doen. Door veerkracht bij het Nivel te onderzoeken, wil ik deze vraag nu naar de zorg trekken, om processen binnen de zorg beter te begrijpen en indien nodig een bijdrage te leveren voor innovatie.

Publicaties

CV

Career

Caroline Schlinkert heeft zowel een bachelor (Universiteit van Amsterdam, 2010) als een research master (Universiteit van Amsterdam, 2012) in psychologische methodenleer en ontwikkelingspsychologie behaald. In 2018 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Trier (Duitsland) op haar proefschrift getiteld “Minding the body: The role of rumination and stress in embodied information processing”. Dit proefschrift heeft gekeken naar hoe de combinatie van piekeren en stress de lichaamswaarneming van mensen kan beïnvloeden.
Van 2017 tot 2020 werkte Caroline als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzocht hier de ideale omgevingsomstandigheden om mensen te motiveren gezonder te snacken.