Profile picture for user c.schlinkert@nivel.nl
Caroline Schlinkert, PhD
Onderzoeker (postdoc) Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Onderzoek

Als postdoctoraal onderzoeker bij het Nivel onderzoek ik hoe je veerkracht in zorgteams het beste kan meten, evalueren en uiteindelijk kan verbeteren, vooral in crisis momenten. Hiermee samenhangend werk ik aan de monitor patiëntveiligheid. De monitor verkent de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen. Het algemene doel van de monitor is om veldpartijen in de zorg en het Ministerie van VWS inzicht te geven in de mate van implementatie en borging van overeengekomen proces indicatoren en patiënt gerelateerde uitkomsten van patiëntveiligheid. Daarnaast werk ik vanuit het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg aan nieuwe onderzoeksvoorstellen.

“Waarom doen mensen de dingen die zij doen?” Dit vraagstuk heeft mij altijd aangetrokken tot onderzoek doen. Door veerkracht in zorgteams bij het Nivel te onderzoeken, wil ik deze vraag nu naar de zorg trekken, om processen binnen de zorg beter te begrijpen en te verbeteren.

Publicaties

CV

Career
Caroline Schlinkert heeft zowel een bachelor (Universiteit van Amsterdam, 2010) als een research master (Universiteit van Amsterdam, 2012) in psychologische methodenleer en ontwikkelingspsychologie behaald. In 2018 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Trier (Duitsland) op haar proefschrift getiteld “Minding the body: The role of rumination and stress in embodied information processing”. Dit proefschrift heeft gekeken naar hoe de combinatie van piekeren en stress de lichaamswaarneming van mensen kan beïnvloeden.
Van 2017 tot 2020 werkte Caroline als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzocht hier de ideale omgevingsomstandigheden om mensen te motiveren gezonder te snacken.