Publicatie

Publicatie datum

Vooronderzoek scenarioproject 'Eerstelijnsgezondheidszorg'.

Wijkel, D., Morenc, A., Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg. Vooronderzoek scenarioproject 'Eerstelijnsgezondheidszorg'. Utrecht: NIVEL, 1987. 86 p.
Download de PDF
Deze rapportage van het vooronderzoek naar de mogelijkheid op het terrein van de eerstelijnsgezondheidszorg een scenarier-studie te verrichten, bestaat uit twee delen:
1.
In het eerste deel wordt eerst een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden tijdens het vooronderzoek en wordt daarna een voorstel voor een scenarier-studie geformuleerd.
De motivatie voor de haalbaarheid van zo'n studie wordt in het eerste deel summier aangegeven.
2. In het tweede deel wordt meer uitgebreid inzicht gegeven in de mogelijkheden die er in de eerstelijnssector bestaan voor een scenariostudie.


Behalve een beschrijving van de belangrijkste disciplines in de eerstelijn, wordt een beknopt overzicht gegeven van literatuur en toekomstige ontwikkelingen binnen de eerstelijn en in de relatie met andere sectoren van de gezondheidszorg. Hier wordt alvast een voorschot genomen op de eigenlijke scenariostudie.
De rapportage over deze ontwikkelingen is in dit rapport opgenomen omdat het een beeld geeft van de relevantie van een scenariostudie op het terrein van de eerstelijn.