Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van psychofarmaca door de huisarts tijdens de coronapandemie, 6 jan 2020 – 10 juli 2022.

Hek, K., Jansen, T., Bolt, E., Dijk, L. van. Voorschrijven van psychofarmaca door de huisarts tijdens de coronapandemie, 6 jan 2020 – 10 juli 2022. Utrecht: Nivel, 2022.
Download de PDF
Serie: Geneesmiddelenmonitor in coronatijd

Kernpunten
- Het aantal patiënten dat een antidepressivum kreeg nam sinds de tweede lockdown eind 2020 licht toe. Ook in 2021 en de eerste helft van 2022 (toen er geen coronamaatregelen meer waren) lag het aantal patiënten dat een antidepressivumvoorschrift kreeg hoger dan in 2019 (688 in 2019, 712 in 2021 en 707 in 2022 mensen per week per 100.000 inwoners).
- Onder jongeren van 15-24 jaar was een toename in voorschrijven van antidepressiva van 16% zichtbaar in 2021 ten opzichte van 2019. In de tweede lockdown eind 2020 was er al een toename te zien. Deze was groter bij jonge vrouwen (19%) dan bij jonge mannen (11%). Ook begin 2022 waren er meer voorschriften aan jongere vrouwen. Het aantal jongere mannen met een antidepressivumvoorschrift bleef gelijk, maar was nog altijd hoger dan in 2019.
- Bijna evenveel mensen kregen in 2021 benzodiazepine voorgeschreven als in 2019 en in 2020. In de eerste helft van 2022 lag dat aantal wat lager.