Project
Afgesloten
2022

Geneesmiddelenmonitor in coronatijd, 2020-2022

Duur: mrt 2020 - dec 2022

Achtergrond
Door de coronapandemie is de huisartsenzorg ingrijpend veranderd. Dit geldt ook voor het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen. Het Nivel heeft diverse gegevensbronnen om hier inzicht in te geven, zoals Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Doelen onderzoek
1. Het in kaart brengen van veranderingen in het voorschrijven en gebruiken van geneesmiddelen ten tijde van de coronapandemie.
2. Het monitoren van het gebruik van geneesmiddelen door mensen die COVID-19 hebben gehad.

Nivel-onderzoeksmiddelen
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn krijgt van 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland zorggegevens. Zodoende kunnen we snel en betrouwbaar inzicht geven in de zorg die huisartsen leverden tijdens de coronapandemie.
In het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg kunnen we gebruikers van geneesmiddelen naar hun ervaringen vragen. Dit biedt inzichten in de vraag of de coronapandemie invloed heeft op hoe mensen hun geneesmiddelen gebruiken.

Methode
Aan de hand van de voorschrijfgegevens die we wekelijks bij Nivel Zorgregistraties ontvangen, brengen we het voorschrijven van geneesmiddelen in kaart. Door ook de periode kort voor de corona-uitbraak te analyseren, kunnen we zien of de trend in voorschrijven door de uitbraak is veranderd. We vergelijken de trend van 2020 ook met die in 2019. We bekijken dit voor verschillende geneesmiddelen – zoals antibiotica, benzodiazepinen en luchtwegmedicatie – en plaatsen de veranderingen in het voorschrijven van deze geneesmiddelen in de context van andere veranderingen in de huisartsenzorg in coronatijd.
Door middel van een peiling in het Consumentenpanel Gezondheidszorg brengen we het gebruik van geneesmiddelen in kaart vanuit het perspectief van de patiënt: we vragen of de pandemie invloed heeft op het gebruik van geneesmiddelen en relateren dit onder andere aan het veranderen van dagelijkse routines.

Resultaat
Een serie factsheets en andere publicaties waarin we, met name in de eerste lijn, het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen in coronatijd in kaart brengen.