Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van psycholeptica bij thuiswonenden mensen met dementie.

Dijk, L. van, Francke, A. Voorschrijven van psycholeptica bij thuiswonenden mensen met dementie. www.nivel.nl: NIVEL, 2004.
Download de PDF
Thuiswonende mensen met dementie krijgen veel vaker psycholeptica (ofwel kalmerende medicatie)
voorgeschreven dan ouderen zonder dementie. Van de mensen die hun huisarts consulteerden vanwege dementie gebruikt ruim 43% psycholeptica, terwijl ongeveer een kwart van de ouderen zonder dementie deze middelen gebruikt. De indicaties bij de recepten wijzen in de richting dat thuiswonende dementerenden vaak psycholeptica krijgen om redenen die direct samenhangen met de dementie of vanwege slapeloosheid. Deze conclusies komen uit analyses van gegevens uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (NSII).(aut. ref.)
Gegevensverzameling