Publicatie

Publicatie datum

Wachttijden voor de POH-GGZ.

Magnée, T., Beurs, D. de, Verhaak, P. Wachttijden voor de POH-GGZ. Huisarts en Wetenschap: 2017, 60(5), p. 205.
Lees online
Sinds de introductie van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) in 2008 om binnen de huisartsenpraktijk meer psychische problematiek te kunnen behandelen, groeide het aantal poh’s-ggz flink. In 2010 beschikte 20% van de praktijken over een poh-ggz, in 2015 was dit ruim 80%. Ook de wachttijden namen toe. In een LHV-enquête uit 2016 gaf bijna de helft van de huisartsen aan dat er wachttijden waren voor de poh-ggz. Uit recente NIVEL-cijfers blijkt dat 32% van de patiënten twee of meer weken moet wachten.
Gegevensverzameling