Publicatie

Publicatie datum

Waken voor verzanding van het kwaliteitssysteem: succes- en faalfactoren in

Sluijs, E., Wagner, C. Waken voor verzanding van het kwaliteitssysteem: succes- en faalfactoren in Kwaliteit in Beeld: 2001, 11(6), 4-7
Uit het Leidschendamonderzoek dat het Nivel in 2000 heeft uitgevoerd bleek de