Publicatie

Publicatie datum

Wat mensen met astma of COPD beweegt.

Heijmans, M. Wat mensen met astma of COPD beweegt. www.nivel.nl: NIVEL, 2005.
Download de PDF
Verantwoord bewegen kan het beloop van chronische aandoeningen gunstig beïnvloeden en
daarmee de kwaliteit van leven. Algemeen wordt aangenomen dat chronisch zieken weinig
bewegen en dat bewegingsstimulering aanzienlijke gezondheidswinst kan opleveren. Uit een
quickscan van TNO naar het beweeggedrag van chronisch zieken kwam naar voren dat met
name mensen met astma en COPD weinig bewegen. Het Astma Fonds wil zich de komende
jaren dan ook extra inzetten om het bewegen onder mensen met astma en COPD te
stimuleren. Voor gericht beleid inzake bewegingsstimulering is inzicht in het beweeggedrag
van mensen met astma en COPD echter onontbeerlijk. Deze factsheet beschrijft het
beweeggedrag van mensen met astma en COPD. De gegevens zijn gebaseerd op een
schriftelijke enquête onder 285 mensen met astma en 223 mensen met COPD. Deze enquête is
een onderdeel van de Monitor Zorg-en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met
COPD en werd afgenomen in januari 2004.