Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-31, 2 maart - 2 augustus 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-31, 2 maart - 2 augustus 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen hebben een eerste contact met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten?
- In week 31 was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten 11 per 100.000 inwoners. Dat was evenveel als de week ervoor.
- Het totaal aantal eerste contacten met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten in heel Nederland in week 31 wordt geschat op 2.035.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we wekelijks een redelijk stabiel aantal mensen dat voor het eerst contact opneemt met de huisarts vanwege COVID-19 achtige klachten.
- Er zijn regionale verschillen: in week 31 registreerden huisartsen in Gelderland en Zuid-Holland achttien patiënten met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners, terwijl huisartsen in Groningen en Zeeland geen patiënten met deze klachten registreerden.