Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-32, 2 maart - 9 augustus 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-32, 2 maart - 9 augustus 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen hebben een eerste contact met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten?
- In week 32 was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten 8 per 100.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de vijf weken ervoor.
- Het totaal aantal eerste contacten met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten in heel Nederland in week 32 wordt geschat op 1.290.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we wekelijks een redelijk stabiel aantal mensen dat voor het eerst contact opneemt met de huisarts vanwege COVID-19 achtige klachten.
- Er zijn kleine regionale verschillen: in week 32 registreerden huisartsen in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant tien tot elf patiënten met COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners, terwijl huisartsen in Zeeland geen patiënten met deze klachten registreerden.