Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-34, 2 maart – 23 augustus 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-34, 2 maart – 23 augustus 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen hebben een eerste contact met de huisarts vanwege COVID-19-achtige klachten? - In week 34 was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisartsvanwege COVID-19-achtige klachten 8 per 100.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met deweken ervoor.Het totaal aantal eerste contacten met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtigeklachten in heel Nederland in week 34 wordt geschat op 1.500.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien wewekelijks een redelijk stabiel aantal mensen dat voor het eerst contact opneemt met dehuisarts vanwege COVID-19 achtige klachten.