Publicatie

Publicatie datum

Welke cliënten hebben volgens de diëtist voldoende aan vier uur diëtetiek per kalenderjaar?

Tol, J., Swinkels, I.C.S., Veenhof, C. Welke cliënten hebben volgens de diëtist voldoende aan vier uur diëtetiek per kalenderjaar? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(3), p. 176-183.
Download de PDF
Doel: Sinds 2005 wordt vanuit de basisverzekering vier uur diëtetiek per kalenderjaar vergoed. Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in factoren die volgens diëtisten geassocieerd zijn met het wel of niet voldoende hebben aan vier behandeluren. Methoden: In een onderzoek (LiPZ) registreerden 25 vrijgevestigde diëtisten in de praktijksoftware (Evry) zorggerelateerde gegevens van cliënten die zij behandelden. Aan het einde van de kalenderjaren 2006 t/m 2009 beoordeelden diëtisten in totaal 5612 maal of vier behandeluren voor de betreffende cliënt voldoende was. De gegevens werden geanalyseerd door middel van logistische multilevel analyse. Resultaten: Gemiddeld had naar het oordeel van diëtisten 21% onvoldoende aan vier behandeluren (range 1-89%). Een tekort aan vier behandeluren kwam voornamelijk voor bij vrouwen, cliënten met psychische of verstandelijke problemen, een te hoog lichaamsgewicht, binge-eating disorder, meervoudige diagnosen, of de combinatie van een te hoog lichaamsgewicht en binge-eating disorder of hypertensie. Daarentegen hadden ouderen, cliënten met het eerste consult tussen juli en december en cliënten met een follow-up behandeling vaker voldoende aan vier behandeluren. Conclusie en discussie: Een grote groep cliënten heeft volgens diëtisten onvoldoende aan vier behandeluren. Echter, tussen diëtisten zijn grote verschillen ten aanzien van het beoordelen of vier behandeluren voldoende zijn. Meer onderzoek is nodig om te achterhalen waar deze verschillen door komen. Ook is bij cliënten met een tekort aan vier behandeluren onderzoek nodig naar het resultaat van de behandeling en de benodigde extra behandeltijd. (aut. ref.)
Gegevensverzameling