Publicatie

Publicatie datum

Welke eerstelijnszorg gebruiken mensen voor welke gezondheidsproblemen: nieuwe website NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Tol, J., Prins, M., Verheij, R. Welke eerstelijnszorg gebruiken mensen voor welke gezondheidsproblemen: nieuwe website NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Eerstelijns: 2014, 6(3), p. 34-35.
Download de PDF
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt continu gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Vanuit verschillende zorgdisciplines worden gegevens verzameld die zorgverleners routinematig vastleggen. Dit rapport gaat over de vraag welke eerstelijnszorg mensen gebruiken voor welke gezondheidsproblemen.