Publicatie

Publicatie datum

Werken aan een samenhangend kwaliteitsbeleid.

Bos, J.T., Geurts, M., Wagner, C. Werken aan een samenhangend kwaliteitsbeleid. In: A.M. Evers; U.W. Nabitz; P.G.J.J. Stevens; H.H.M. Vinkenburg. Handboek kwaliteit van zorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. 1993-. BII 3.1.3-1 - BII 3.1.3-30
Al jaren is het werken aan kwaliteit van zorg binnen de verpleging/gezondheidszorg een punt van aandacht. Zowel van zorgverzekeraars en patiënten middels onder andere de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NCPF) als van de beroepsbeoefenaren zelf (via instellingen en beroepsvereingingen). In 1990 kreeg dit een formeel karakter door de landelijke afspraken die zorgaanbieders maakten tijdens de eerste Leidschendamconferenties in 1989 en 1990. Toen werd afgesproken dat zorgaanbieders (instellingen en beroepsvereningingen) binnen een termijn van vijf jaar kwaliteitssystemem zouden ontwikkelen en implementeren die zich lenen voor externe beoordeling. Beroepsvereningingen voor verzorgenden en verpleegkundigen dienen zelf dus ook een dergelijk kwaliteitsbeleid te voeren. De AVVV (Algemene Vergadering Verpleging en Verzorging) heeft hierbij een ondersteunende een stimulerende rol. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken anno 2002 en van de vooruitgang die geboekt is vergeleken met vijf jaar geleden. (aut. ref.)