Publicatie

Publicatie datum
Willingness to participate in prevention programs for cardiometabolic diseases.
Petters, J., Reitsma-van Rooijen, M.M., Korevaar, J.C., Nielen, M.M.J. Willingness to participate in prevention programs for cardiometabolic diseases. BMC Public Health: 2015, 15(44)
Lees online
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn