Publicatie

Publicatie datum

Wisselen van zorgverzekeraar.

Jong, J. de. Wisselen van zorgverzekeraar. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Vier procent van de bevolking wisselde dit jaar van zorgverzekeraar. De inhoud van de aanvullende verzekering blijkt hiervoor de belangrijkste reden. De mensen die niet overstappen, geven aan tevreden te zijn.
Vorig jaar was een collectief aanbod nog de belangrijkste reden om over te stappen, dit jaar is dat vooral de inhoud van de aanvullende verzekering. Slechts 4% van de bevolking wisselde van verzekeraar en de mensen die niet overstappen geven aan dat zij tevreden zijn. Ongeveer een op de 20 mensen stapt niet over vanwege eventuele administratieve problemen of omdat hij bang is niet geaccepteerd te worden voor de aanvullende verzekering. Het percentage collectief verzekerden nam dit jaar nauwelijks toe. Wel winnen de gelegenheidscollectiviteiten, bijvoorbeeld sportverenigingen, banken of de postcodeloterij, terrein. Zo blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Verder is opvallend dat de daling in het percentage overstappers vooral in de leeftijdsgroepen tot en met 39 jaar en vanaf 65 jaar zit.
Net als vorig jaar blijven mensen omdat ze tevreden zijn over de dekking van de totale polis (46%) en over de service van hun zorgverzekeraar (35%). Daarnaast geven ze aan bij hun zorgverzekeraar te blijven omdat ze weten wat ze kunnen verwachten (35%) of er al heel lang bij verzekerd zijn (34%). Veel minder mensen geven een negatieve reden om bij de zorgverzekeraar te blijven. Zo geeft een vijfde (21%) aan te blijven omdat ze het te veel moeite vinden naar een andere zorgverzekeraar te zoeken, en ook ongeveer een vijfde (19%) denkt geen betere of goedkopere zorgverzekeraar te kunnen vinden. Een klein deel geeft aan te blijven omdat ze bang zijn voor administratieve problemen (6%), om niet geaccepteerd te worden voor de aanvullende verzekering (5%) of omdat ze denken dat het voor hen niet mogelijk is van zorgverzekeraar te wisselen (3%).
Een van de doelen van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel was de mobiliteit van verzekerden te bevorderen. Door het wisselen van zorgverzekeraar zouden verzekerden signalen over zowel de premie als de kwaliteit afgeven. Wat zorgverzekeraars zou stimuleren goede zorg tegen een scherpe prijs in te kopen. NIVEL-onderzoeker Judith de Jong: “De vraag of het voldoende is dat 4% van de mensen jaarlijks wisselt, heeft daarom ook vooral met de redenen van het wisselen te maken. Als mensen vooral wisselen vanwege de premie, zullen zorgverzekeraars op de premie concurreren en niet op de kwaliteit van zorg die zij inkopen. Het is daarnaast voor de werking van het systeem ook belangrijk te kijken waarom andere mensen niet van zorgverzekeraar wisselen. Doen zij dit omdat ze tevreden zijn, of omdat ze niet anders kunnen? Als mensen blijven omdat ze denken dat ze niet geaccepteerd worden door een nieuwe zorgverzekeraar, is dat een heel ander signaal over de werking van het systeem dan wanneer ze blijven omdat ze tevreden zijn.”
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit ongeveer 2800 mensen. Begin dit jaar heeft driekwart van het panel een vragenlijst ingevuld over het overstappen van zorgverzekeraar. Door over- en ondervertegenwoordiging van sommige leeftijdsgroepen is het panel niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Daarom is een weging toegepast op leeftijd en geslacht. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens over de verdeling van de bevolking van het CBS.
Gegevensverzameling