Publicatie

Publicatie datum

Witboek stelt normen voor palliatieve zorg op Europees niveau.

Veer, A. de, Wagemans, A. Witboek stelt normen voor palliatieve zorg op Europees niveau. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2015, 41(4), p. 345-348.
Download de PDF
Het witboek beschrijft normen voor goede palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De samenstellers van het witboek geven aan dat een toenemend aantal mensen met een verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft en deze zorg voor hen niet goed toegankelijk is.