Afgesloten
2013

Ethische vragen over 'goede zorg' voor mensen met een verstandelijke beperking: potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, 2011-2013

Duur: jun 2011 - jun 2013

Achtergrond
In de palliatieve fase komen patiënten, naasten en zorgverleners voor lastige keuzes te staan. Zoals “moeten we kiezen voor een andere zorginstelling die qua expertise en hulpmiddelen beter geoutilleerd is voor palliatieve zorg, maar waar de patiënt zich mogelijk niet veilig zal voelen?”. En “moeten we kiezen voor medisch-technische mogelijkheden voor pijn- en symptoombestrijding (bijvoorbeeld pijnbestrijdingspompjes of vocht- of medicatietoediening via infusen), maar die mogelijk onrust en onbegrip bij de patiënt geven?”. Zorgverleners hebben behoefte aan ondersteuning om deze afwegingen te maken en goede zorg te kunnen verlenen.

Onderzoeksvraag
Welke overwegingen hebben artsen, begeleiders en naasten in de praktijk en hoe maken zij keuzes?

Methode
Literatuuronderzoek, kwalitatief explorerend onderzoek (groepsgesprekken), kwantitatief vragenlijstonderzoek, proefimplementatie handreiking.

Resultaten
Het onderzoek resulteert in een handreiking voor zorgverleners die zij kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat goed is om te doen in concrete situaties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Universiteit Maastricht; Maasveld/ Koraalgroep; EMGO+/VUmc