Publicatie

Publicatie datum

Zelfevaluatie van de preparatie op spoedeisende medische zorgverlening bij grootschalige incidenten en rampen: eindrapport over de ontwikkeling en praktijktest van zelfevaluatie-instrumenten voor ziekenhuizen, traumacentra, ambulancezorg en SIGMA.

Spijkers, K.F.J., Slottje, P., IJzermans, C.J. Zelfevaluatie van de preparatie op spoedeisende medische zorgverlening bij grootschalige incidenten en rampen: eindrapport over de ontwikkeling en praktijktest van zelfevaluatie-instrumenten voor ziekenhuizen, traumacentra, ambulancezorg en SIGMA. Utrecht: NIVEL, 2007. 121 p.
Download de PDF
Rampen komen altijd onverwacht. Geneeskundige instellingen moeten daarom continu goed zijn voorbereid. Zijn ze dat ook? Het NIVEL ontwikkelde voor een aantal van deze instellingen een zelfevaluatie-instrument.

Te weinig routine
De afgelopen jaren zijn verschillende rapporten verschenen over de voorbereiding van geneeskundige instellingen op rampen. De inspectie voor de gezondheidszorg concludeerde onder meer dat sommige instellingen te weinig routine opbouwen in multidisciplinair samenwerken en grootschalige inzet, en dat de evaluatie van oefeningen te weinig bijdraagt aan verbeteringen en leerervaringen. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) ontwikkelde daarom zelfevaluatie-instrumenten voor een aantal van deze geneeskundige instellingen.

Checklist
Het NIVEL betrok vertegenwoordigers van ziekenhuizen/traumacentra, ambulancezorginstellingen, en SIGMA’s (Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie, die onderdeel zijn van het Nederlandse Rode Kruis) uit twee van de tien Nederlandse traumaregio’s bij het onderzoek. Het ontwikkelde en testte drie instrumenten waarmee deze geneeskundige instellingen kunnen evalueren in hoeverre ze zijn voorbereid op grootschalige incidenten of een ramp. De instrumenten zijn te gebruiken als checklist, hulpmiddel om zwakke plekken in kaart te brengen, en als hulpmiddel om het effect van beleidsaanpassingen te volgen. Verder zijn met de zelfevaluatie-instrumenten verschillen in perceptie over de voorbereiding van de verschillende betrokkenen boven tafel te krijgen, en kunnen ze gebruikt worden om op een gestructureerde manier tot overleg en afspraken te komen.

Klaar voor gebruik
De ontwikkelde zelfevaluatie-instrumenten zijn in heel Nederland te gebruiken als voorbereiding op een ramp met veel slachtoffers tegelijkertijd, zoals een grote brand, explosie of aanslag, een ontspoorde trein of een kettingbotsing. Voor rampen met gevaarlijke stoffen beveelt het NIVEL aan de zelfevaluatie-instrumenten nog verder te ontwikkelen. Voor de evaluatie van de voorbereiding op een grootschalige uitbraak van infectieziekten zijn ze in deze vorm niet geschikt.