Publicatie

Publicatie datum

Zelfmanagement.

Engels, J., Heijmans, M. Zelfmanagement. Bijblijven: 2015, 31(8), 622-632
Download de PDF
Zelfmanagement is een belangrijke pijler van persoonsgerichte zorg. Zorgverleners kunnen patiënten en hun netwerk op drie manieren ondersteunen in hun zelfmanagement:
1) door in hun werk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag van een patiënt,
2) door patiënten te helpen persoonlijke doelen te formuleren en hen te begeleiden om deze te behalen,
3) door te streven naar een gelijkwaardig partnerschap wanneer men met zelfmanagement aan de slag gaat.

Zelfmanagement vraagt om buiten de eigen professionele kaders te denken. Omdat zelfmanagement heel diverse soorten zorgvragen oproept, is nauwe samenwerking met andere disciplines noodzakelijk. (aut. ref.)