Publicatie

Publicatie datum

Zelfmanagementondersteuning en e-health bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van een naaste met dementie.

Huis in het Veld, J.G., Verkaik, R., Meijel, B. van, Verkade, P.J., Werkman, W., Hertogh, C.M.P.M., Francke, A.L. Zelfmanagementondersteuning en e-health bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van een naaste met dementie. Verpleegkunde: 2018, 33(4), p. 13-19.
Download de PDF
Doel
Dit artikel moet inzicht geven in hoe en door wie mantelzorgers ondersteund willen worden in zelfmanagement bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van hun naaste met dementie, en of mantelzorgers e-health een nuttig hulpmiddel vinden bij zelfmanagementondersteuning.

Methode
Er zijn vier asynchrone online focusgroepen georganiseerd met 32 mantelzorgers van mensen met dementie. Transcripten van de online focusgroepen zijn kwalitatief thematisch geanalyseerd.

Resultaten
Mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning door deskundigen of lotgenoten, in de vorm van:
(a) informatie over dementie en daaraan gerelateerde symptomen;
(b) tips en adviezen over het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming;
(c) mogelijkheden om ervaringen en gevoelens te bespreken;
(d) waardering en erkenning voor de mantelzorg.
De opvattingen van mantelzorgers over zelfmanagementondersteuning via e-health werden eveneens genoemd.

Conclusie
Een persoonlijke benadering blijkt essentieel voor zelfmanagementondersteuning voor mantelzorgers bij het omgaan met veranderingen in gedrag en stemming van naasten met dementie. Daarnaast kan zelfmanagementondersteuning tot op zekere hoogte worden gegeven door middel van e-health, maar dit medium kan persoonlijke contacten niet helemaal vervangen. (aut. ref.)