Publicatie

Publicatie datum

Zet de POH-ggz in bij chronisch medicatiegebruik.

Magnée, T., Stroo, M., Kager, C., Hek, K. Zet de POH-ggz in bij chronisch medicatiegebruik. Huisarts en Wetenschap: 2022, p. 6 p..
Download de PDF
Veel huisartsen hebben te weinig tijd om patiënten die chronisch benzodiazepines, antidepressiva
of opioïden gebruiken, te begeleiden bij het afbouwen van die medicatie. In een online
vragenlijstonderzoek gaven zowel huisartsen als POH’s-ggz aan dat de POH-ggz daar goed bij
zou kunnen helpen. Veel POH’s-ggz hebben al enige ervaring met afbouwbegeleiding, maar de
meesten willen graag extra nascholing over de medicatie en de onttrekkingsverschijnselen.