Publicatie

Ziekenhuisverwijzingen van palliatieve patiënten door huisartsenposten: symptomen, problemen en redenen.

Korte-Verhoef, R. de, Pasman, R., Schweitzer, B., Francke, A., Onwuteaka-Philipsen, B., Deliens, L. Ziekenhuisverwijzingen van palliatieve patiënten door huisartsenposten: symptomen, problemen en redenen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(1) 98-99. Abstract. 10e Nederlands Congres Volksgezondheid 'Volksgezondheid 2.0', 11 en 12 april 2012, Amsterdam.
Download de PDF
Achtergrond en doelstelling. In veel westerse landen maakt ongeveer 40% van de patiënten, die niet onverwacht sterven, in de laatste drie levensmaanden één of meer overplaatsingen mee van thuis naar het ziekenhuis, terwijl de meeste patiënten de voorkeur hebben om thuis te sterven. De discontinuïteit van huisartsenzorg buiten kantooruren kan van invloed zijn op deze ziekenhuisverwijzingen bij het levenseinde. Doel van het onderzoek is het verkennen welke symptomen, sociodemografische- en medische aspecten van palliatieve patiënten samenhangen met een ziekenhuisverwijzing na contact met de huisartsenpost en de redenen van ziekenhuisverwijzing. Methode. Retrospectief dossieronderzoek van alle patiëntcontacten in acht huisartsenposten in Amsterdam tussen 1/11/05 en 1/11/06. Op basis van zoekwoorden zijn 529 patiënten geïdentificeerd (gem. leeftijd 73 jaar) die in de palliatieve fase waren en in een verzorgingshuis of thuis verbleven. Een multivariabele logische regressie analyse is uitgevoerd om de associatie tussen symptomen, sociodemografische- en medische aspecten van palliatieve patiënten met wel of geen ziekenhuisverwijzing te berekenen. Tevens zijn de frequenties van de redenen van ziekenhuisopname berekend. Resultaten. Van de 529 palliatieve patiënten, waarvoor contact was gezocht met de huisartsenpost, was 13% verwezen naar het ziekenhuis. Kanker (OR 5.1), hart/vaat problemen (OR 8,3), digestieve problemen (OR 2,5) endocriene-, metabole- en voedingsproblemen (OR 2,5), het ontvangen van zorg van een verpleegkundige of verzorgende (OR 0,2) en informatieoverdracht van de eigen huisarts naar de huisartsenpost (OR 0,4) waren geassocieerd met een ziekenhuis- verwijzing van palliatieve patiënten. Meest genoemde reden voor ziekenhuisverwijzing, zoals die genoteerd was door de huisarts van de huisartsenpost, waren digestieve problemen (30%), endocriene-, metabole- en voedingsproblemen (19%) en longproblemen (17%). Discussie / Conclusie. Wetend dat voor sommige palliatieve patiënten ziekenhuisverwijzing de beste optie is, biedt dit onderzoek suggesties aan huisartsen om beter te anticiperen op digestieve, endocriene-, metabole- en voedingsproblemen, en respiratoire problemen bij palliatieve patiënten om ziekenhuisopname bij het levenseinde te vermijden. (aut. ref.)