Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020.

Essen, M. van, Meijer, W., Dijk, L. van. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020. www.nivel.nl: Nivel, 2021. 23 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2020. Daarnaast worden zich voordoende trends tussen 2016-2020 gesignaleerd. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Kernpunten 2020:
- Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 77.094 patiënten die in 2020 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
- 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 54 jaar.
- In de bestudeerde patiëntenpopulatie komt het merendeel bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts. In 2020 maakte 6% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
- Het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van een ziekte, aandoening of syndroom’ (65%).
- Ruim 40% van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen met een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht/obesitas (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2). Bij ongeveer de helft van deze patiënten is naast overgewicht/obesitas ook een ander gezondheidsprobleem geregistreerd.
- In 2020 werd bij 3.996 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Voor 55% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Ongeveer een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.