Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020.

Essen, M. van, Meijer, W., Dijk, L. van. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020. www.nivel.nl: Nivel, 2021.
Download de PDF
Kernpunten 2020:

Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 77.094 patiënten die in 2020 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
- 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 54 jaar.
- In de bestudeerde patiëntenpopulatie komt het merendeel bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts. In 2020 maakte 6% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
- Het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van een ziekte, aandoening of syndroom’ (65%).
- Ruim 40% van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen met een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht/obesitas (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2). Bij ongeveer de helft van deze patiënten is naast overgewicht/obesitas ook een ander gezondheidsprobleem geregistreerd.
- In 2020 werd bij 3.996 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Voor 55% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Ongeveer een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.