Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017.

Flinterman, L., Leemrijse, C., Schermer, T. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en van diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Gegevensverzameling