Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019.

Dool, J. van den, Meijer, W. Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 355.492 patiënten die in 2019 zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Kernpunten:

Patiëntkenmerken
• Bijna 58% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
• De gemiddelde leeftijd van patiënten is 48 jaar.

Prestatiecodes
• Ruim 70% van het aantal behandelingen betreft een zitting reguliere fysiotherapie.
• Het percentage episodes met een prestatiecode losse screening of intake plus onderzoek na directe toegankelijkheid daalt naar 0 procent. Het gebruik van de combinatie screening, intake en onderzoek na directe toegankelijkheid daarentegen, stijgt naar bijna 6 procent.

Nieuw gestarte zorg
• Het aantal mensen dat op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaat, is in 2019 gestegen naar bijna 72%. Dit is een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van 2018.
• Lage rugklachten (DCSPH 3426) zijn de meest voorkomende klachten.
• In 2019 betrof 4,5 procent van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.

Afgesloten zorg
• Gemiddeld hebben patiënten ruim zeven behandelingen per episode.
• Patiënten met een chronische indicatie hebben bijna vier keer zoveel behandelingen dan patiënten zonder chronische indicatie (6 versus 23).
• Voor de meest voorkomende aandoening, lage rugklachten, worden gemiddeld vijf behandelingen gegeven. Voor de overige aandoeningen in de top-5 is dit ongeveer zes behandelingen.
• Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna elf weken.
• Gemiddeld duurt een behandeling bij patiënten met een chronische indicatie bijna drie keer zo lang als bij patiënten zonder chronische indicatie (9 versus 24 weken).
• Bij 91% van de afgeronde behandelepisodes is het gebruik van ten minsten één meetinstrument geregistreerd tijdens de behandeling bij de fysiotherapeut. Dit is een stijging van bijna 18% ten opzichte van 2018.
• De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ is het meest geregistreerde meetinstrument.
• Bij bijna 84% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt is uitbehandeld. In 10% van de gevallen staakte de patiënt de behandeling voortijdig op eigen initiatief.
• In 78,5 % van de gevallen waren de behandeldoelen volledig bereikt.