Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019.

Dool, J. van den, Meijer, W. Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2021. 35 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de patiëntpopulatie die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces in de fysiotherapiepraktijk, de zorginhoud en de zorgevaluatie. Het bevat cijfers over het zorggebruik van 355.492 patiënten die in 2019 zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Vraagstellingen:
- Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de fysiotherapeut?
- Hoeveel mensen komen er via een verwijzing bij de fysiotherapeut en hoeveel via directe toegankelijkheid?
- Wat is het zorggebruik van patiënten bij de fysiotherapeut?
- Wat zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen die de fysiotherapeut behandelt?
- Welke meetinstrumenten gebruiken fysiotherapeuten tijdens behandelingen?
- Wat is het resultaat van de behandeling?