Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de Fysiotherapeut. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020.

Veldkamp, R., Kruisselbrink, M., Meijer, W. Zorg door de Fysiotherapeut. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020. Utrecht: Nivel, 2022. 27 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 328.641 patiënten die in 2020 zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Ten opzichte van eerdere jaren zijn een aantal opvallende verschuivingen waar te nemen. Deze zijn grotendeels toe te schrijven aan de COVID-19-pandemie waardoor de fysiotherapeutische zorg een periode nagenoeg gesloten was en daarna ook maar langzaam herstelde.