Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts: Jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014.

Prins, M., Hek, K., Verberne, L., Nielen, M., Opperhuizen, G., Verheij, R. Zorg door de huisarts: Jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 79 p. Bijlage: Tabellen van eerdere jaren.
Download de PDF
 Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van ruim 1,7 miljoen patiënten, ingeschreven bij 433 huisartsenpraktijken.
 Patiënten hadden in 2014 gemiddeld 4,2 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen (5-17 jaar) werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, gemiddeld 2, in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, gemiddeld 13.
 De meeste contacten zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat (14%), de huid (12%) en de ademhalingsorganen (10%).
 Zo’n 15% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in 2012 en 2013, het meest voorgeschreven geneesmiddel in 2014.
 De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialisme oogheelkunde (33 per 1000 patiënten), gevolgd door orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie.