Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019.

Meijer, W., Verberne, L., Dijk, L. van. Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2020. 19 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 23.042 patiënten die in 2019 zijn behandeld in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
- 57% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht en 44% van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.
- Het merendeel van de patiënten bij de logopedist komt met een verwijzing (82%).
- Patiënten bij de logopedist hadden in 2019 gemiddeld 15 consulten.
- De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen (44%) en articulatiestoornissen (21%). Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen.
- Bij 65% van de patiënten waarvan de logopedist heeft geregistreerd dat de behandeling is afgelopen werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.