Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020.

Essen, M. van, Meijer, W. Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021. 19 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 32.417 patiënten die in 2020 zijn behandeld in 131 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

- 57% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht en 43% van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.
- Het merendeel van de patiënten bij de logopedist komt met een verwijzing (76%). ●
- Patiënten bij de logopedist hadden in 2020 gemiddeld 15 consulten.
- De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen (43%) en articulatiestoornissen (20%). Deze percentages zijn vergelijkbaar met het jaar ervoor. ●
- Bij 65% van de patiënten waarvan de logopedist heeft geregistreerd dat de behandeling is afgelopen werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.