Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022.

Meijer, W. Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 20 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 54.423 patiënten die in 2022 zijn behandeld in 175 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiëntkenmerken
- Meer dan de helft van de patiënten is 7 jaar of jonger.
- Ruim 56% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht.
- Procentueel zijn er meer jonge jongens (0-7 jaar; 60%) onder behandeling bij de logopedist dan jonge meisjes (0-7 jaar; 48%).

Prestatiecodes
- In 2022 is er informatie beschikbaar over 874.164 prestatiecodes.
- Ruim 90% van de geregistreerde verrichtingen in 2022 betreft een individuele zitting reguliere logopedie.

Nieuw gestarte zorg
- In 2022 zijn 20% van de nieuwe behandelepisodes gestart op basis van Directe Toegankelijkheid Logopedie.
- Bij kinderen zijn de diagnoses taalontwikkelingsstoornis en articulatiestoornis meest frequent waargenomen.
- Bij volwassenen tot 68 jaar worden de diagnoses stoornis in stemproductie en stoornis in de (senso-) motoriek het meest waargenomen. Bij patiënten van 68 jaar of ouder worden slikstoornissen het vaakst geregistreerd.

Afgesloten zorg
- In 2022 is de mediaan van het aantal behandelingen per behandelepisode 15 zittingen.
- Twee derde van de behandelepisodes wordt afgesloten omdat het behandeldoel is bereikt.