Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018

Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de oefentherapeut. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Patiëntkenmerken
 70% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw.
 De gemiddelde leeftijd van patiënten is 45 jaar.
Omvang Zorggebruik
 Gemiddeld krijgt een patiënt 8 behandelingen.
 Gemiddeld duurt de behandeling 13 weken.
 Gemiddeld krijgt een patiënt met een chronische indicatie 25 behandelingen.
 Gemiddeld duurt de behandeling van patiënten met een chronische indicatie 20 weken.
Verwijzing
 43% van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de oefentherapeut.
Gezondheidsproblemen
 De meest voorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale
en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld
pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn.
Meetinstrumenten
 De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument.
 Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele
behandeling is bijna 26%, een daling van bijna 4% ten opzichte van 2017.
Behandeling
 Bij 73% van de patiënten geven oefentherapeuten aan geen gebruik te maken van een
richtlijn. Dit is een stijging van bijna 13% ten opzichte van 2017.
 De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ wordt het meest gebruikt. (aut. ref.)