Nivel: Stijging directe toegankelijkheid bij oefentherapie zet door in 2018
Nieuws
13-11-2019

Stijging directe toegankelijkheid bij oefentherapie zet door in 2018

Ruim 4 op de 10 patiënten die in 2018 de oefentherapeut bezocht, kwam daar via directe toegankelijkheid (43%). Sinds 2014 is er een geleidelijke stijging te zien in het gebruik van Directe Toegankelijkheid Oefentherapie. Deze trend heeft zich in 2018 voortgezet: het aantal patiënten steeg met 11% ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers over 2018 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiënten die in 2018 naar oefentherapeut gingen, kregen gemiddeld acht behandelingen. De meest voorkomende aandoening was lagerugklachten; waar 8% van de patiënten mee kwam. Dit werd gevolgd door nekklachten; 5,4% van de patiënten had hier last van.

Oefentherapie: voor het aanleren van gezond beweeggedrag
De oefentherapeut is een specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Er is specifiek aandacht voor de factoren die het probleem ten aanzien van bewegend functioneren in stand houden dan wel beïnvloeden, zoals motoriek, cognities, motivatie, emotie en omgeving. Het doel van de therapie is houding en beweeggedrag, zowel kwalitatief als kwantitatief, te optimaliseren om korte- en langetermijnparticipatie te herstellen, te vergroten of te behouden.
De oefentherapeut heeft de opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck afgerond en is een bevoegd therapeut. Alle bij de beroepsvereniging VvOCM aangesloten oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Jaarcijfers 2018
Het Nivel heeft gebruikgemaakt van de zorggegevens van 10.621 patiënten die in 2018 reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten die werkzaam zijn in 69 eerstelijns oefentherapiepraktijken. In het rapport worden de gegevens van 2018 met die van voorgaande jaren vergeleken.

Gegevens afkomstig uit elektronische patiëntendossiers
Al meer dan tien jaar verzamelt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens die zorgverleners registreren in hun elektronische patiëntendossiers. Hiermee brengt het Nivel landelijke trends in kaart en draagt het bij aan het vergroten van de kennis over de zorg die onder andere oefentherapeuten leveren. Bovendien kunnen de cijfers worden gebruikt in onderhandelingen met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen. U kunt de cijfers over de oefentherapeut terugvinden op onze website, bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hier treft u niet alleen de cijfers over oefentherapie aan, maar ook die over de zorg die huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten verlenen.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.