Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2017-2019.

Dool, J. van den, Meijer, W. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2017-2019. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 16.650 patiënten die in 2019 zijn behandeld door 205 oefentherapeuten in 77 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ruim 73 procent van de therapeuten is vrouw en de gemiddelde leeftijd bijna 42 jaar. Kinderoefentherapie is mogelijk oververtegenwoordigd in deze rapportage.

Patiëntkenmerken
- Bijna 59 procent van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw
- De gemiddelde leeftijd van patiënten is bijna 34 jaar

Prestatiecodes
- 47 procent van het aantal behandelingen betreft een zitting reguliere oefentherapie
- 42 procent van het aantal behandelingen betreft een zitting kinderoefentherapie

Nieuw gestarte zorg
- Het aantal behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de oefentherapeut gaan is in 2019 bijna 36 procent
- In 2019 zijn psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (code 9379) de meest voorkomende klachten
- In 2019 betrof ruim 21 procent van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter

Afgesloten zorg
- Gemiddeld hebben patiënten ruim negen behandelingen per episode
- Patiënten met een chronische indicatie hebben bijna vijf keer zoveel behandelingen vergeleken met patiënten zonder chronische indicatie (33 versus 7)
- Voor de meest voorkomende aandoening (code 9379, psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen) zijn gemiddeld 25 behandelingen nodig. Dit is een chronische indicatie  Gemiddeld duurt een behandelepisode bijna achttien weken
- Bij bijna 27 procent van de afgeronde behandelepisodes is een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling bij de oefentherapeut
- De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ is het meest gebruikte meetinstrument
- Bij 73 procent van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was, een daling van acht procent ten opzichte van 2018. In 21 procent van de gevallen staakte de patiënt de behandeling op eigen initiatief.
- Bij bijna 42 procent van de patiënten waren de behandeldoelen volledig bereikt