Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2017-2019.

Dool, J. van den, Meijer, W. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2017-2019. Utrecht: Nivel, 2021. 35 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 16.650 patiënten die in 2019 zijn behandeld door 205 oefentherapeuten in 77 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ruim 73 procent van de therapeuten is vrouw en de gemiddelde leeftijd bijna 42 jaar. Kinderoefentherapie is mogelijk oververtegenwoordigd in deze rapportage.