Publicatie

Publicatie datum

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Deelrapportage I: ervaringen met ziekenhuiszorg.

Hopman, P., Gijsen, B., Brink, M., Rijken, M. Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Deelrapportage I: ervaringen met ziekenhuiszorg. Utrecht: NIVEL, 2012.
Download de PDF